skip to Main Content
24t. Vakttelefon     63 99 27 10 post@portservice.no

Som et ledd i EU`s personvernregulativ 2018 er Portservice Oslo og Akershus AS forpliktet til å informere om at kundeopplysninger fortsatt vil bli behandlet konfidensielt etter den 20.jul 2018.  Det er vår målsetting å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger.  Det gjelder behandling av kundens navn, epost, telefonnummer og annen kundeinformasjon. 

Denne personvernerklæringen gjelder for Portservice Oslo og Akershus AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.  Ved å godkjenne personvernerklæringen på Portservice.no, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

1. Hvordan Portservice Oslo og Akershus AS behandler dinepersonopplysninger

For å kunne levere så gode tjenester som mulig og følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger fra deg. Portservice Oslo og Akershus AS behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på Portservice.no gjennom cookies (informasjonskapsler) behandles av Portservice Oslo og Akershus AS.  Personopplysningene som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk, betalings- og kredittkortnummer samt IP-adresse. Ved innsending av CV relatert til stillingssøknader kan det være ytterligere informasjon som samles inn.  Portservice Oslo og Akershus AS, org. nr. 979457871, Bråteveien 190 B, 2013 SKJETTEN er behandlingsansvarlig.

2. Hva benyttes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger for å levere våre tjenester til deg.  Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg. 

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister.  Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

På oppdrag av, og i enkelte tilfeller etter krav fra, betalings- eller kredittforetak kommer ditt fødselsnummer til å bli behandlet i forbindelse med kjøp.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenester for Portservice Oslo og Akershus AS, som for eksempel infrastruktur og IT-tjenester, utføring av kundetjenester, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. Slike selskaper kan være etablert både innfor og utenfor EU- og EØS-området.

Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon kunne utleveres til offentlige myndigheter etter begjæring.  Portservice Oslo og Akershus AS vil også kunne utlevere informasjon ved mistanke om svindel, eller informasjon som er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

Ved å godkjenne personvernpolicyen på Portservice.no ved kjøp eller utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

3. Rett til innsyn, endring og sletting av personopplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg.  Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss.

Ved endring av opplysninger du har gitt til Portservice Oslo og Akershus AS, ber vi deg informere oss om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til Post@portservice.no.

Vi er lovpålagt til å holde på visse personopplysninger. Eksempler på dette er:

  • Lov om bokføring
  • Ordredata iht. angrerett
  • Ordredata iht. garantier.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, dersom vi ikke er lovpålagt om å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette å oppheve ditt kundeforhold via e-post, til: post@portservice.no

4. Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

5. Taushetsplikt

Portservice Oslo og Akershus AS har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger.  Portservice Oslo og Akershus AS sine medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. Portservice Oslo og Akershus AS sine medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

6. Endringer av personvernerklæringen

Portservice Oslo og Akershus AS forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne personvernerklæringen.  Endringer i denne personvernerklæringen vil bli publisert på Portservice.no

7. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@portservice.no

Back To Top